Artykuł o studiach

ować. Studia są dla nich przepustką do zdobycia satysfakcjonującej...pracy lub do jakiegoś awansu. Ludzie mają do wyboru studia zaoczne bądź studia dzienne Bardzo dużo osób decyduje się jednak na studia zaoczne, z tego względu, że

Dodane: 21-05-2015 10:59
Artykuł o studiach Edukacja jest bardzo ważna, podnoś swoje kwalifikacje. Zainteresowany studiami w szczecinie?

Czy warto iść na studia zaoczne?

W dzisiejszych czasach każdy młody człowiek chce coś studiować. Studia są dla nich przepustką do zdobycia satysfakcjonującej...pracy lub do jakiegoś awansu. Ludzie mają do wyboru studia zaoczne bądź studia dzienne Bardzo dużo osób decyduje się jednak na studia zaoczne, z tego względu, że dają one możliwość podjęcia jakiejś dorywczej pracy w ciągu całego tygodnia. Studia zaoczne są płatne, a zjazdy odbywają się tylko w weekendy, zazwyczaj w sobotę lub w niedzielę. Zjazdy organizowane są co dwa tygodnie i wtedy zajęcia często trwają od godziny 8. 00 do 21. 00. Studia zaoczne mają mnóstwo zalet, a największą ich korzyścią jest to, że od poniedziałku do piątku można pracować. Na studia zaoczne decydują się nie tylko młode osoby, ale tez te nieco starsze. Te starsze osoby przychodzą na takie studia w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, np. aby otrzymać awans w obecnej pracy albo ubiegać się o lepszą pracę w innej branży lub firmie. Studia zaoczne odbywają się w dwóch stopniach, najpierw na stopniu licencjackim, a potem na poziomie magisterskim.


Istota zarządzania

Ten kierunek od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem, a rosnąca liczba słuchaczy jest na to najlepszym dowodem. Zarządzanie to propozycja dla tych, którzy marzą o karierze oraz o kierowniczych stanowiskach. Studia na tym kierunku to jednocześnie idealna propozycja dla tych, którzy chcą w przyszłości założyć własną firmę. Dla nich możliwość poznania zasad marketingu oraz rachunkowości jest przecież bardzo ważna. Zarządzanie pozwala na kierowanie pracą innych ludzi oraz na tworzenie nowatorskich planów biznesowych. By studia przyniosły nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności, warto stawiać na te szkoły wyższe, które oferują wiele ciekawych praktyk. To właśnie praktyki pozwalają poznać istotę tego przedmiotu, a dla wielu pracodawców mają znacznie większe znaczenie, niż dyplom ukończenia uczelni. Dobre studia to jednak nie tylko praktyka. Wybierając szkołę, w której zamierzamy studiować zarządzanie, powinniśmy zwrócić uwagę na program nauczania. Im więcej nowatorskich przedmiotów, tym lepiej dla studentów. Wiele programów nauczania na tym kierunku jest przecież na bieżąco zmienianych, dzięki czemu studia pozwalają zdobyć wiedzę, która na rynku pracy jest w danej chwili najważniejsza.


Definicja słowa uczelnia

Uczelnia to w Polsce jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła. W polskim systemie edukacji jest to szkoła kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, drugiego stopnia ? magistra, magistra inżyniera. Niektóre kierunki mają jednak formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się one uzyskaniem tytułu magistra lub lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii. Ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Poszczególne wydziały uczelni mogą być uprawnione do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego. Uczelnia posiadająca przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora ma status uczelni akademickiej, a nie spełniająca tego warunku, uczelni zawodowej2.

Poszczególne kierunki studiów na uczelniach podlegają akredytacji, polegającej na sprawdzeniu, czy dany kierunek odpowiada przewidzianym dla niego standardom kształcenia. Instytucją odpowiedzialną za akredytację szkolnictwa wyższego w Polsce jest Państwowa Komisja Akredytacyjna. Ponadto uczelnie prowadzą studia podyplomowe, a także działalność naukową.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnia