Ogrzewanie - zimowy niezbędnik

wane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materi

Ogrzewanie - zimowy niezbędnik nagrzewnica na zużyty olej silnikowy

Ogrzewanie i fizyka - Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materi