Wymienniki kontaktowe

kocioł na olej zużyty kocioł na olej zużyty
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.
Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.

Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawane prz.

Widok do druku:

kocioł na olej zużyty