PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz chronić środowisko

iskowej. Outsourcing środowiskowy to proces, w którym organizacja zleca swoją działalność innej firmie. Firma outsourcingowa przejmuje wówczas wszystkie zadania operacyjne

PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz chronić środowisko outsourcing srodowiskowy

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska, outsourcingu środowiskowego, pozwoleń oraz zintegrowanej dokumentacji środowiskowej.

Outsourcing środowiskowy to proces, w którym organizacja zleca swoją działalność innej firmie. Firma outsourcingowa przejmuje wówczas wszystkie zadania operacyjne